people talking

Analys

Analys

Tjänsteområdet analys har utgjort en av Risk Pilots grundkompetenser sedan start av bolaget. Området sträcker sig över alla kompetensområden inom Risk Pilot och våra analyser utgör både verifikat till licensiering, beslutsstöd för investeringar samt bidrar till säkerheten och effektiviteten i konstruktionsarbeten. Inom MTO arbetar våra experter med analys i form av oberoende säkerhetsanalyser och extern granskning. Inom Risk Management levererar vi analys i form av Probabilistisk Säkerhetsanalys (PSA), Deterministisk Säkerhetsanalys och brandanalys, Asset Management samt RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety).

Vi har lång erfarenhet av analysarbete hos våra kunder. Majoriteten av våra tjänster inom analys är riktade mot kärnkraftsbranschen där PSA länge har varit en viktig del av vår verksamhet och den expertis som vi kan erbjuda. På Ringhals kärnkraftverk arbetar vi tätt tillsammans med Ringhals egna PSA-experter med att ständigt utveckla och uppdatera modellerna. På Forsmark kärnkraftverk har Risk Pilot stort ansvar för PSA-verksamheten samt arbetar ständigt för att ligga i framkant och att utveckla metoderna. Nya utmaningar med nedmontering och avfallshantering kräver analys för säkra arbeten. Vi på Risk Pilot är med och utvecklar både kompetens och arbetsmetoder som är applicerbara även vid nybyggnation av kärnkraftverk.   

Kvantitativ riskanalys

Kvantitativ riskanalys är huvudområdet inom Risk Management hos Risk Pilot och vår stora styrka där vi har stor erfarenhet och kompetens. Grunden ligger i probabilistisk säkerhetsanalys inom kärnkraftsbranschen där vi i nära kontakt med våra kunder genomför och stöttar i en mängd olika projekt.

Risk Pilot arbetar med en mängd olika metoder och verktyg för tillgänglighets- och tillförlitlighetsanalys. För att analysera identifierade risker behandlas statistik och feldata med hjälp av metoder så som trend- och osäkerhetsanalyser eller felträds- och händelseträdsanalyser.

Probabilistisk säkerhetsanalys

Vi är Nordens ledande leverantörer av tjänster inom probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) och har varit delaktiga i de flesta nordiska säkerhetshöjande projekten inom kärnkraft de senaste 20 åren. Huvudsakligen arbetar vi med att uppdatera och vidareutveckla svenska kärnkraftsanläggningars PSA-modeller. PSA innefattar en mängd olika moment så som kartläggning av anläggningens uppbyggnad, statistiska beräkningar eller arbete med verktyg för felträds- och händelseträdsanalyser.

en metodbeskrivning med skivor med hål i

Kvalitativ Riskanalys

Vi utför deterministiska säkerhetsanalyser där vi arbetar med frågor som rör utredning, analys och dokumentation av säkerhetsredovisningar, granskning och säkerhetsvärderingar av anläggningsändringar, licensieringsfrågor samt termohydrauliska beräkningar. Utöver deterministisk säkerhetsanalys utför vi även FMEA/FMECA (Failure Mode and Effects Analysis), utsläpps- och inventarieanalyser samt separationsanalyser. Den klassiska riskmatrisen är även ett självklart verktyg i vår portfölj. Likaså Lichtenberg-metoden för att ta fram ett viktat medelvärde gällande exempelvis tidsåtgång eller kostnader för ett projekt.

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Det finns mycket att vinna på att i ett tidigt skede identifiera risker för att undvika kostnader. På Risk Pilot har vi gedigen kunskap inom FMEA för att identifiera både risker och konsekvenser samt potentiella orsaker som kan ligga bakom riskerna. Grunden inom FMEA syftar till att identifiera möjliga feltillstånd hos enskilda komponenter i tekniska system och de effekter på systemet dessa feltillstånd medför. Vad kan gå fel hos denna komponent? Vad händer om denna komponent felfungerar?

Riskmatris

Riskmatrisen används för att enkelt visualisera risker baserat på allvarlighetsgrad och sannolikhet. Med hjälp av matrisen kan vi identifiera de mest allvarliga riskerna inom er verksamhet och därmed prioritera vårt riskhanteringsarbete. Riskmatrisen är ett av de bästa verktygen tillgängliga för att förmedla riskerna som finns närvarande i er organisation och med dess hjälp underlättas både samarbetet och kommunikationen mellan er och oss på Risk Pilot.

Avfallshantering 

Under de senaste decennierna har nedmontering och rivning blivit alltmer aktuellt för svenska kärnkraftverk. Vi är involverade i projekt som berör flera av de utmaningar som uppstår både inför och under nedmontering och rivning. Detta innebär bland annat arbete med radiologisk kartläggning av anläggningen, friklassning av material samt risk och -säkerhetsaspekter för personalen i samband med nedmonteringen. Det är först när allt radioaktivt material är avlägsnat från anläggningen som den kan friklassas och hanteras som en konventionell anläggning, dvs. som vilken industri som helst.

Hur avfallet hanteras beror på aktiviteten och halveringstiden. Det radioaktiva avfallet hanteras löpande under hela tiden som en anläggning är i drift, men när anläggningen permanent ställs av blir även andra, och i ett inledande skede för branschen helt nya, uppgifter aktuella. Inom avfallshantering hjälper Risk Pilot sina kunder med allt från projektledning och aktörssamverkan till avfallsbeskrivningar och radiologisk säkerhet, och såklart även i licensierings- och kravhanteringsarbetet som ofta kan vara omfattande.

Läs om våra analysuppdrag här

Linje

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Risk Pilot AB, orgnr. 556634-8453 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.