man and woman smiling

Konstruktion

Konstruktion

Genom åren har vi arbetat med konstruktion i många olika typer av projekt på såväl anläggnings- som system- och detaljnivå.  Kärnkraftsindustrin har blivit lite av ett specialistområde, men vi tar oss an uppdrag inom de flesta industrier med processinriktning. 

Inom tjänsteområdet konstruktion ingår utformning av både processystem och interaktiva system. Med Risk Pilots kompetenser inom exempelvis processteknik, systemkonstruktion, teknisk analys och MTO är vi med genom hela konstruktionsarbetet, från planeringsfas till provdrift.

Våra konsulter arbetar bland annat som tekniska ledare och processingenjörer i anläggningsändringar, där exempelvis anläggningsutformning, design av ingående system och komponenter samt provning av nya anläggningsdelar ingår. Vår MTO-kompetens bidrar till säkra och effektiva lösningar med en hög grad av användarvänlighet genom att ta hänsyn till människans fysiska och kognitiva förutsättningar i konstruktionsarbetet.

Vi förväntas kunna förvalta en stor frihet inom vårt ansvarsområde och tar aktiv del i att skapa en helhetssyn i arbetet med våra kunder. Genom vårt konstruktionsarbete vill vi förbättra prestandan hos komplexa tekniska system över deras livstid, genom att beakta och integrera alla aspekter av design. Vårt mål är säkra, effektiva och tillförlitliga anläggningar.

shutterstock_rör

Vi har en mycket god BWR- och PWR-anläggningskännedom och vi arbetar för att bidra till en säker och stabil elförsörjning till samhället. Tillgängligheten för stora industrier är viktig, både på grund av industriers samhällsviktiga funktion (till exempel elproducenter) och med hänsyn till lönsamhet och kostnader.

Läs om våra konstruktionsuppdrag här

Linje