sun set

Licensiering

Licensiering

Genom licensieringsprocessen påvisar man uppfyllnad av lagar, krav och regler. Helt enkelt att anläggningen eller komponenterna är godkända att användas. Många av Risk Pilots kunder innehar olika typer av kärntekniska anläggningar och genom livscykelns olika stadier ställs olika krav på omfattningen av licensieringen. Vi bidrar med flera perspektiv i detta arbete från våra olika kompetensområden; Risk Management, Systems Engineering och Human Factors.

Licensieringsarbetet är en central del inom kärnkraftsbranschen. Där handlar det främst om strålsäkerhetsredovisningen och dess tillhörande analyser och referenser. Vi arbetar också med licensiering för bland annat avfallshantering samt avveckling, när det ska finnas en licens för att få genomföra bränsletransporter och bränslebehållare ska få användas.

Kravhantering

Vi har en lång och mångsidig erfarenhet av kravhantering hos våra kunder. Allt från tolkning av krav, kravnedbrytning och kravuppfyllnad engagerar oss. Vi arbetar med både internationella kravbilder (t.ex. IAEA och finska YVL) och nationella (t.ex. SSM:s föreskrifter SSMFS). Förutom lagar och myndighetskrav finns också ägarkrav samt andra branschkrav att följa, till exempel byggregler och elektriska standarder. Kravuppfyllnad är självklart lika viktigt ur ett Human Factors-perspektiv. Under licensieringsprocessen, oftast under nybyggnation, bidrar vi därför med att säkerställa att konstruktionens anpassning till människan omhändertas på ett tillfredsställande sätt.

Tryck_Riskpilot_Sthlm_5520

Verifiering och validering

Verifiering- och valideringsarbetet i ett projekt säkerställer att kunden erhåller vad som beställts och till rätt kvalitet, samt att projektet och den tekniska lösningen uppfyller rådande kravställningar. Validerings- och verifieringsprocessen hjälper till att hitta och justera eventuella fel och brister i tid, och sparar därmed både på pengar och arbete. Tillsammans med våra kunder genomför vi kvalitetsarbetet på det här sättet i stora tekniska anläggningar.

Läs om våra licensieringsuppdrag här

Linje

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Risk Pilot AB, orgnr. 556634-8453 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.