ESS: Analys, Licensiering, Konstruktion

ESS byggnad i lund

European Spallation Source (ESS) är ett av dagens största infrastrukturprojekt inom forskning och teknologi

Vid färdigställning kommer ESS anläggningen att bestå av den mest kraftfulla linjära protonacceleratorn någonsin byggts, ett 5 ton tungt ”Target” av volfram och 22 anslutna neutroninstrument. Neutroner är utmärkta för att undersöka material på en atomisk och molekylär nivå, forskning kommer att kunna ske inom ett stort spektrum från motorer till medicin, plaster till proteiner. ESS kommer att bidra till nya kunskaper och komplettera dagens ledande neutronkällor, vilket möjliggör nya möjligheter för forskare över hela spektrumet av vetenskapliga upptäckter, inklusive material och biovetenskap, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik.  

Den avancerade tekniken som krävs för att driftsätta ESS medför stora risker som måste beaktas. Risk Pilot hjälper till att stötta ESS organisationen i deras riskhanteringsarbete för anläggningen i Lund. Vi har på uppdrag bidragit med riskidentifieringar och analyser för den planerade design för att bidra till säkerhet för både samhälle och arbetsmiljö.