Tryck_Riskpilot_Sthlm_4824

Vi identifierar och värderar risker
– för att undvika att de blir verklighet

Experter med lång erfarenhet av energibranschen

Vi förstår dina system och människorna som använder dem.

Våra kunder har gemensamt att de bedriver en komplex verksamhet där säkerhet prioriteras. De flesta finns i energibranschen, varav många inom kärnkraft. Med vår tekniska kunskap och förståelse för mänskliga förutsättningar och begränsningar hjälper vi dig att identifiera, förebygga och hantera risker.

Du får en säker, tillförlitlig och tillgänglig anläggning eller produkt som underlättar dina kunders och medarbetares vardag. Och självklart lotsar vi dig i arbetet med att uppfylla myndigheternas höga säkerhetskrav.

en man med glasögon framför tågräls

Linje

Vardagen på Risk Pilot

Ett härligt gäng som älskar att lösa kluriga säkerhetsproblem

Tryck_Riskpilot_Sthlm_5851

Professionella och personliga

Det är extra roligt att komma till jobbet när man arbetar med så viktiga frågor som vi gör. Vi som jobbar på Risk Pilot är kompetenta, seriösa och värdesätter vår öppna och lättsamma kultur. Vi är lika måna om att våra medarbetare ska växa, som att våra kunder gör det. Oavsett om du är nyexaminerad eller har lång erfarenhet av riskhantering och komplexa system, så är vi en stöttande arbetsgivare och partner som utmanar dig att tänka i nya banor.

Vi utvecklar framtidens energisystem

Ungefär fem procent av alla våra uppdrag är forskningsprojekt och vi har ofta studenter som genomför sina examensarbeten hos oss. Vi deltar regelbundet i internationella forskningsprogram, som Euratom, IAEA, OECD och de nordiska ländernas kärnsäkerhetsprogram. Längs vägen får vi massor av ny kunskap om riskfaktorer i säkerhetskritiska system och kan utveckla användbara metoder och verktyg till våra kunder. 

 

en man med glasögon som arbetar
Tryck_Riskpilot_Sthlm_4174

Tillsammans blir vi bättre

Bland våra drygt 40 konsulter finns både ingenjörer och beteendevetare, som på fritiden är hobbysnickare, musiker och cyklister. Det händer alltid mycket hos oss, från lunchföreläsningar och inspirerande studiebesök till minnesvärda afterworks och konferenser. Trots att vi är spridda över tre orter har vi en stark sammanhållning och träffas regelbundet, under mer eller mindre formella omständigheter. Vi tycker helt enkelt om att umgås med varandra.

Linje

DSC_7193_ JM_vald

Josefin Monbäck
Licensiering

Jag arbetar i Forsmarks programledning för implementering av SSM:s nya författningssamling. Mitt arbete består just nu i att bistå programmet med tidsplanering, ekonomiuppföljning, och åtgärdskoordinering. Utöver det är jag även ansvarig för Risk Pilot verksamhetssystem och leveranserna mot kunden.

Risk Pilot är ett småskaligt bolag med hög trivsel där vi skapar en god gemenskap bland alla anställda vilket gör att vi har kul och trivs på jobbet. Flexibiliteten är också stor vilket underlättar heltidsarbete som småbarnsförälder.

DSC_7206

Fredrik Jakobsson
MTO

Mitt huvuduppdrag är inom Forsmarks program för implementering av SSM:s nya författningssamling. Där är jag MTO-stöd inom programledningen och jobbar t.ex. med effektutvärdering och riskuppföljning. Utöver det arbetar jag även med forskningsuppdrag, händelseutredning och säkerhetskulturvärdring.

Det finns många anledningar till att jag arbetar på Risk Pilot men för att nämna något så är vi ett trevligt gäng som trivs väldigt bra tillsammans, vi har korta beslutsvägar och minimalt med byråkrati. Utöver det är min arbetsvardag flexibel och anpassningsbar vilket jag uppskattar.

DSC_7201

Petty Cartemo
Avfall/avveckling

Jag jobbar brett med strålskyddsfrågor som uppstår vid allt från drift och avfall till avveckling. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och kan handla om rent tekniska detaljer kring mätutrustning eller licensiering och dokumentation.

Redan från första dagen har jag fått vara med i spännande projekt. Kollegorna är väldigt välkomnande och delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskapar. Vi kompletterar varandra. Riskpilot är en generös arbetsgivare och lägger stor vikt på en fungerande work-life balance.

DSC_7225_ES_vald

Erik Sparre
Analys

Jag arbetar med probabilistiska säkerhetsanalyser inom kärnkraftsindustrin. Det har jag gjort i många år och numera blir det mycket så kallade tillämpningar, det vill säga att försöka optimera anläggningarna på olika vis genom att använda våra modeller på ett kreativt sätt.

Jag började arbeta på Risk Pilot för att mina kompisar jobbade där. Men det är länge sedan nu och mycket har förändrats eftersom vi vuxit och breddat oss. Anledningen till att jag fortfarande jobbar kvar är att Risk Pilot är en väldigt trevlig arbetsplats och att vi har många spännande uppdrag på gång hela tiden!

DSC_7219_MB_vald

Maria Blomstedt
Friklassning

Jag jobbar med friklassning av byggnader på Oskarshamns kärnkraftverk. Arbetet är brett och innefattar bland annat insamling av historisk information om anläggningen, framtagning av metodik för processen, rapportskrivning och radiologiska mätningar.

Jag har en examen som sjukhusfysiker och sökte mig till Risk Pilot då jag gärna ville jobba inom kärnkraftsindustrin. Jag lockades av variationen som arbetet som konsult innebär samt för att företaget var mindre, kändes familjärt och som ett företag som tar hand om sina anställda. En uppfattning om företaget som jag kan konstatera stämmer!

DSC_7222_AN_vald

Alexander Nilsson
Konstruktion 

Jag arbetar med konstruktion och processdesign inom kärnkraftsindustrin. Det innebär att jag kan vara med och bygga om allt ifrån en hel anläggningsdel till att ersätta en specifik ventil i ett system.

Kärnkraft är en teknik som jag varit intresserad av sen jag var barn eftersom jag har familjemedlemmar som jobbat inom området. Därför tvekade jag inte att ta chansen när jag blev tipsad om Risk Pilot av en vän. Jag är mycket glad att få arbeta på ett företag som bidrar till utvecklingen i en bransch som är så viktig för framtiden.

DSC_7213_KN_vald

Klaus Ncuti
Strålskydd

Jag arbetar med att ta fram, utveckla och hålla utbildningar inom området strålskydd. Målgruppen för utbildningarna är personalen som arbetar på Forsmark, men arbetet omfattar även samarbeten mellan samtliga av Sveriges kärntekniska anläggningar.

Risk Pilot arbetar aktivt med konsultens behov och utveckling. Jag har möjligheten att välja en mentor samt en coach som man tillsammans med kartlägger konsultens behov, intresseområden och utvecklingsmål. Jag upplever att detta arbetssätt är väldigt tryggt och drivande.