DSssC_3367 (1)

Vi identifierar och värderar risker
– för att undvika att de blir verklighet

Experter med lång erfarenhet av energibranschen

Vi förstår dina system och människorna som använder dem.

Våra kunder har gemensamt att de bedriver en komplex verksamhet där säkerhet prioriteras. De flesta finns i energibranschen, varav många inom kärnkraft. Med vår tekniska kunskap och förståelse för mänskliga förutsättningar och begränsningar hjälper vi dig att identifiera, förebygga och hantera risker.

Du får en säker, tillförlitlig och tillgänglig anläggning eller produkt som underlättar dina kunders och medarbetares vardag. Och självklart lotsar vi dig i arbetet med att uppfylla myndigheternas höga säkerhetskrav.

en man med glasögon framför tågräls

Linje

Vardagen på Risk Pilot

Ett härligt gäng som älskar att lösa kluriga säkerhetsproblem

en man och en kvinna som pratar

Professionella och personliga

Det är extra roligt att komma till jobbet när man arbetar med så viktiga frågor som vi gör. Vi som jobbar på Risk Pilot är kompetenta, seriösa och värdesätter vår öppna och lättsamma kultur. Vi är lika måna om att våra medarbetare ska växa, som att våra kunder gör det. Oavsett om du är nyexaminerad eller har lång erfarenhet av riskhantering och komplexa system, så är vi en stöttande arbetsgivare och partner som utmanar dig att tänka i nya banor.

Vi utvecklar framtidens energisystem

Ungefär fem procent av alla våra uppdrag är forskningsprojekt och vi har ofta studenter som genomför sina examensarbeten hos oss. Vi deltar regelbundet i internationella forskningsprogram, som Euratom, IAEA, OECD och de nordiska ländernas kärnsäkerhetsprogram. Längs vägen får vi massor av ny kunskap om riskfaktorer i säkerhetskritiska system och kan utveckla användbara metoder och verktyg till våra kunder. 

 

en man med glasögon som arbetar
Fussball

Tillsammans blir vi bättre

Bland våra drygt 40 konsulter finns både ingenjörer och beteendevetare, som på fritiden är hobbysnickare, musiker och cyklister. Det händer alltid mycket hos oss, från lunchföreläsningar och inspirerande studiebesök till minnesvärda afterworks och konferenser. Trots att vi är spridda över tre orter har vi en stark sammanhållning och träffas regelbundet, under mer eller mindre formella omständigheter. Vi tycker helt enkelt om att umgås med varandra.

Linje

en leende kvinna med långt hår

Maria Frisk
Risk Management

Genom att redan tidigt i min karriär få stort ansvar, med stöttning av Sveriges expertis inom probabilistiska säkerhetsanalyser, utvecklades jag snabbt. På Risk Pilot tror man på att arbeta sig till kunskap, så juniorkonsulter blir bara juniora en begränsad tid.

Numera är jag småbarnsförälder och uppskattar ännu mer än tidigare friheten i mitt jobb. Tack vare att jag har möjlighet att jobba flexibla tider så kan jag fortsätta att arbeta heltid.

en leende kvinna med brunt hår

Pernilla Allwin
Human Factors

Jag jobbar ofta parallellt i flera olika uppdrag åt samma kund. Det gör att jag får se organisationen ur olika perspektiv och kan bistå i att se mönster och helhet. Det är väldigt spännande.

Jag har ett helhetsansvar för min beläggning och mina projekt och jobbar med allt från projektplanering till genomförande och utvärdering. Säljarbetet består i att alltid göra sitt bästa för kunden och vara lyhörd för deras behov och utvecklingsarbete.

en leende man med brunt hår

Carl Eriksson
Risk Management

Jag arbetar med riskvärderingar i kärnkraftsbranschen. Komplexiteten i de underliggande systemen och modelleringen av dessa innebär att arbetet kräver ett öga för detaljer men också en förmåga att överblicka helheten.

Det finns en stark sammanhållning och stöttning mellan kollegorna på Risk Pilot. Som nyutexaminerad kände jag hur alla gick in för att få mig att känna mig välkommen.

en leende man i glasögon

Erik Wallgren
Systems Engineering

Under de senaste åren har jag jobbat med Functional Safety i fordonsindustrin, där vi just nu ser en stark tillväxt för avancerade förarstödda system (ADAS), självkörande bilar (AD) och elektrifiering.

En sak jag uppskattar med Risk Pilot är att vi drar nytta av vårt nätverk av experter från flera olika säkerhetskritiska branscher. Genom att utbyta erfarenheter av olika metoder och processer kan vi maximera kundnyttan.

en leende man med kort hår

Carl Sunde
Systems Engineering

Jag jobbar med säkerhets- och riskanalyser för kunder inom kärnkraftsindustrin, i produktionsledet och även inom avfallshantering. Utöver mitt arbete som konsult är jag involverad i forskningsprojekt kopplade till kärnkraft.

Risk Pilot är ett litet företag med en platt organisation. Beslutsvägarna är korta och för den som vill finns det stora möjligheter att påverka och engagera sig. Vi har också en kultur som uppmuntrar en sund balans mellan arbete och fritid.