HiDep Toolbox Kvantifiering av CCF-sannolikheter

hidep

HiDep är ett mjukvaruverktyg som används för analys av fel av gemensam orsak hos ett stort antal objekt

HiDep är ett mjukvaruverktyg som används för analys av fel av gemensam orsak hos ett stort antal objekt, baserat på Extended Common Load Model (ECLM). ECLM lämpar sig främst för beräkning av CCF-sannolikheter i system och strukturer där fel av gemensam orsak kan uppstå i ett stort antal komponenter.

Teorin bakom ECLM och den ursprungliga HiDep-verktygslådan är utvecklat av Tuomas Mankamo från Avaplan Oy. Sedan 2015 är mjukvaruprodukten upphovsrättsskyddad av Forsmark Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Teollisuuden Voima Oyj och OKG AB, och Risk Pilot har i uppdrag att förvalta verktyget. 

Risk Pilot har uppdaterat HiDep verktygslådan och utarbetat manualer för användning av HiDep. Verktygslådan är en uppsättning Microsoft Excel-applikationer inklusive flera moduler som behövs för manipulering och kvantifiering av CCF-modeller och data. Den nuvarande versionen är 2.7 (2015) och den använder Excel 97-2003 Workbook som plattform. HiDep-verktygslådan kan under vissa villkor erhållas gratis efter förfrågan till Risk Pilot. Risk Pilot kan tillhandahålla tjänster inom CCF-analyser och i användningen av HiDep. 

För mer information: SSM rapport 2017:11 

Kontakt: hidep@riskpilot.se