Examensarbete - Tillgänglighetsanalys med hjälp av simulering

Vilka metoder är lämpliga och på vilken detaljnivå kan en tillgänglighetsanalys av ett tekniskt system vid ett kärnkraftverk genomföras? 

Under våren 2020 utförde Anton Lundqvist och Elias Brådenmark, som studerat civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle (STS) vid Uppsala universitet, sitt examensarbete hos Risk Pilot i Stockholm. Syftet med arbetet var att undersöka med vilka metoder och på vilken detaljnivå en tillgänglighetsanalys av ett tekniskt system vid Forsmarks kärnkraftverk kunde genomföras. Tillgänglighetsanalysen skulle innefatta en simulering av systemet. I mån av tid skulle dessutom en analys av systemets underhållsstrategi genomföras. 

Arbetet inleddes med litteraturstudier för att bekanta sig med systemet och kartlägga vilka metoder som kunde vara relevanta att använda sig av. Metoden FMEA (Failure modes and effects analysis) användes för att kartlägga systemet och hur systemet beror av andra system. Detta gav underlag till hur detaljnivån skulle väljas varefter ett RBD (Reliability Block Diagram) genererades för att beskriva de beroenden som ligger till grund för simuleringen. Simuleringen genomfördes med Monte Carlo-metoden i beräkningsprogrammet MATLAB och förutsatte en drifttid om 8088 timmar per år i 12 år. Monte Carlo-principen bygger på att simulera samma sekvens väldigt många gånger för att bilda en sannolik bild av hur sekvensen troligtvis kommer att bete sig. 

Resultatet av arbetet visar på att det är möjligt och fruktbart att simulera tekniska system över längre tidsperioder och detta kan öppna upp för att kvantitativt bedöma hur underhållet av ett system kan genomföras.