Licensiering och arbete med strålsäkerhetsredovisning

Riskpilot_Gbg_5543klippt

Resurser från Risk Pilot genomför tredjepartsgranskning av säkerhetsredovisningarna hos norska IFE (Institutt for Energiteknikk)

Risk Pilot har mångårig erfarenhet från licensieringsfrågor i alla typer av kärntekniska anläggningar inom Norden och har arbetat med licensiering inom nykonstruktion, drift och avveckling. Arbetet innefattar både framtagande och granskning av strålsäkerhetsredovisningar och av underliggande referenser. 

Resurser från Risk Pilot genomför tredjepartsgranskning av säkerhetsredovisningarna hos norska IFE (Institutt for Energiteknikk). Granskningen sker tillsammans med våra kollegor på Netgroup Energy och TUV Nord. Arbetet består i att genomföra en oberoende granskning av säkerhetsredovisningarna för IFE:s olika anläggningar: 

  • Permanent avställda forskningsreaktorer
  • Metallurgiska laboratorier
  • Förvar för lågaktivt avfall
  • Bränsleförvaring

Granskningen sker mot internationell standard genom bland annat användning av IEAE standarder och guidelines såsom SSG-20 - Safety Assessment for Research Reactors and Preparation of the Safety Analysis Report och SRS-102 - Safety Analysis and Licensing Documentation for Nuclear Fuel Cycle Facilities.