FoU - Scenariourval i HFE-processen 

en man och en kvinna som arbetar

Baserat på resultatet kan identifierade svagheter åtgärdas innan kontrollrummet sätts i drift.  På så sätt stärks säkerheten. 

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde Risk Pilot under 2020 ett forskningsarbete med syfte att undersöka hur scenarion bäst utformas för att få tillförlitliga resultat vid så kallad verifiering och valideringstester av ett kontrollrums funktionalitet.  Undersökningen bestod av två delar, den första delen bestod av en litteraturstudie för att identifiera nya kunskaper inom området och den andra delen utgjordes av en intervjustudie. Representanter från kärnkraftsbranschen intervjuades i syfte att inhämta erfarenheter från projekt där denna typ av verifiering och valideringstester genomförts.  

Uppdraget möjliggör att identifiering av ny kunskap tillsammans med analys av tidigare erfarenheter ger underlag till utveckling av den metod som idag används för att ta fram scenarier.  Att utveckla metoden kan i förlängningen leda till att scenarier kan tas fram som på ett bättre och tydligare sätt visar både styrkor och svagheter i kontrollrummets funktionalitet. Baserat på resultatet kan identifierade svagheter åtgärdas innan kontrollrummet sätts i drift.  På så sätt stärks säkerheten.