Sedan sommaren 2020 har Risk Pilot varit involverade i remissgranskningen av SSM’s nya författningssamling som skickades ut till alla tillståndshavare samt ytterligare ett flertal instanser för formell remiss den 1 oktober 2020.

Under remissgranskningen ska granskande instanser under perioden oktober 2020 till oktober 2021 totalt granska 25 remisser, 613 krav, 19 bilagor och 1329 sidor vägledning. Remisskommentarer på de tre mest omfattande föreskrifterna för konstruktion, drift och analys ska lämnas till SSM den 29 januari 2021. Under arbetets gång kommer granskande instanser utöver remisskommentarer även tolka krav samt identifiera gap och åtgärder för kravuppfyllnad.

Risk Pilot har under remissgranskningen i dagsläget tre roller hos en tillståndshavare:

Programkoordinator för hantering av frågor i det övergripande programmet, som leder remissgranskningen och sedan implementeringen, så som exempelvis ekonomiuppföljning, åtgärdskoordinering, planering och mötesanteckningar.

Delområdesansvarig för fysiskt skydd där delområdesansvarig koordinerar, stöttar och leder arbetet för de granskare som genomför granskning av paragrafer inom fysiskt skydd.

Granskare av föreskrifter, krav och vägledning som har kopplingar till probabilistiska analyser och MTO.

Linje

Senaste nyheter

HFES Nordic
Nyheter
12 februari, 2024

HFES – Human Factors and Ergonomics Society Nordic Chapter!

jacob.larsson
Risk Pilot is proud to support the launch of the Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Nordic Chap...
sara
Nyheter
12 februari, 2024

MSc Programme – Human Factors & System Safety

jacob.larsson
We can proudly announce that one of our consultants, Sara Lind, has now started her education towards...