20230321_092934

Tendens är en återkommande konferens som anordnas av Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS). Årets tema var ”Energiomställningens möjligheter” och konferensen hölls i Finlandshuset, Stockholm den 21/3.

Ungefär 50 besökare fick under en hel dag lyssna på konkreta exempel på hur den aktuella situationen i Europa men även den mera långsiktiga synen på jordens klimat påverkar spelplanen för ny kärnkraft i Sverige. Branschföreträdare från Vattenfall, Uniper och Fortum förmedlade en positiv bild i frågan om ny kärnkraft och SSM berättade i grova drag hur man kan arbeta tillsammans i frågor kring kärnkraftslagen och relationerna med andra myndigheter och framförallt miljödomstolen. Jernkontoret bidrog med en intressant redovisning om industrins framtida behov av ny elproduktion för att möta stålindustrins klimatarbete. En spännande slutsats från denna föreläsning var att enda vägen är vägen framåt och detta ska ske nu: utan storskalig utveckling av elsektorn kommer svensk industri inte kunna finnas kvar på den globala marknaden. Jernkontoret, Vattenfall och SSM deltog i en paneldiskussion som hade kunnat fylla halva dagen. Tendens bjöd även in ordföranden för ENS (European Nuclear Society) som via länk berättade om forskningssamarbeten och andra möjligheter till internationell kompetensöverföring. Dagen avslutades med en revolutionerande redovisning av Novatron Fusion Group. Ett svenskt företag som är redo att ta nya kliv i ”the quest for the holy grail” – fusionsenergi.

Ett citat från dagen sammanfattar ett av Riskpilots viktigaste uppdrag: ”Svensk industri behöver inte 30 000 spelutvecklare. Vi behöver först och främst ingenjörer av alla slag för att klara framtida elbehov.”

 

 

Linje

Senaste nyheter

HFES Nordic
Nyheter
12 februari, 2024

HFES – Human Factors and Ergonomics Society Nordic Chapter!

jacob.larsson
Risk Pilot is proud to support the launch of the Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Nordic Chap...
sara
Nyheter
12 februari, 2024

MSc Programme – Human Factors & System Safety

jacob.larsson
We can proudly announce that one of our consultants, Sara Lind, has now started her education towards...