IMG_5703

Risk Pilot har fått ännu en kollega till Stockholmskontoret.

Tomas har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med riskanalys och säkerhetsteknik och är specialist inom dessa områden, inklusive fysiskt skydd inom kärnkraft.

Tomas har varit chef för enheten Risk and Safety Consulting på det Norske Veritas, han har arbetat med projektriskanalys av Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverket samt arbetat på Strålsäkerhetsmyndigheten. På myndigheten var Tomas ansvarig för stresstester på kärnkraftsanläggningarna, inklusive införandet och utvecklande av den så kallade oberoende härdkylningen. På Risk Pilot kommer Tomas främst arbeta med PSA, DSA och frågor rörande fysiskt skydd.

Jag ser fram emot att arbeta med att göra det bästa för Strålsäkerheten i en annan roll och även arbeta med andra typer av riskanalyser där jag hoppas få använda min kompetens och erfarenhet på bästa sätt. Risk Pilot kändes som det självklara valet. Jag har bara hört bra saker om Risk Pilot och jag hoppas att även jag kan bidra till det goda ryktet och stämningen som finns här!

Vi önskar Tomas varmt välkommen

Linje

Senaste nyheter

C-Blackett-profilepic-bw
Nyheter
15 september, 2023

Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett

jacob.larsson
Risk Pilot välkomnar vår nya medarbetare Clarie Blackett.
nyanställda gbg_2
Nyheter
12 september, 2023

Risk Pilot välkomnar nya medarbetare till Göteborgskontoret

jacob.larsson
Göteborgskontoret välkomnar tre nya medarbetare, Carin Sylvander (vänster), Emma Ulberstad (mitten) oc...